Loading... Please wait...

Shipping & Returns

DRUGSTORE_1.jpg

Điều lệ trả hàng

Bạn có thể trả lại sản phẩm, hộp chưa mở, chưa bóc ra trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng để tr
ánh bi phạt 10%. Phí vận chuyển sẽ không được hoàn lại. Chúng tôi sẽ trả chi phí vận chuyển trả lại nếu trả lại nếu là lỗi của chúng tôi (bạn nhận được hàng  không chính xác hoặc bị lỗi, v.v...).

Bạn sẽ nhận được hoàn lại tiền trong vòng 2 tuần cho gói hàng của bạn, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại nhanh hơn. Khoảng thời gian này bao gồm thời gian vận chuyển cho chúng tôi để được kiểm tra hàng (5-10 ngày làm việc), thời gian chúng tôi cần sau khi chúng tôi nhận được hàng trả lại (3-5 ngày làm việc), và thời gian ngân hàng chuyển khoản theo yêu cầu hoàn trả (5-10 ngày làm việc).

Nếu bạn cần phải trả lại một món, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn, xem thứ tự bằng cách sử dụng các "đơn đặt hàng Complete" dưới trình đơn Tài khoản của tôi và nhấp vào khoản trả lại (s) nút. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail của bạn khi chúng tôi đã nhận và xem lại các khoản trả lại.

Vận chuyển

Chúng tôi có thể gửi đến địa chỉ hầu như bất kỳ trên thế giới. Lưu ý rằng có những hạn chế trên một số sản phẩm, và một số sản phẩm không thể được chuyển tới các điểm quốc tế.

Khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ước tính vận chuyển và ngày giao hàng cho bạn dựa trên sự sẵn có của các bạn và vận chuyển các tùy chọn mà bạn chọn. Tùy thuộc vào nhà cung cấp vận chuyển bạn chọn, vận chuyển ngày ước tính có thể xuất hiện trên các trang báo giá vận chuyển.

Xin lưu ý rằng các mức giá vận chuyển cho nhiều mặt hàng chúng tôi bán được dựa trên trọng lượng. Trọng lượng của bất kỳ mặt hàng như vậy có thể được tìm thấy trên trang chi tiết của nó. Để phản ánh chính sách của công ty vận chuyển chúng tôi sử dụng, tất cả các trọng sẽ được làm tròn đến tiếp theo đầy đủ pound.

Thông thường phải mất không quá 4 tuần để nhận hàng của bạn sẽ được chuyển giao sử dụng vận chuyển bưu phẩm.

Hàng của bạn sẽ được đóng gói kín đáo cho sự riêng tư và bảo vệ bạn.

Tất cả các sản phẩm tại trang web của chúng tôi đang sẵn sàng để được vận chuyển - có nghĩa là chúng tôi có hàng trong nhà thuốc tây và có thể cung cấp cho khách hàng ngay lập tức. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được gửi đi trong vòng 2 ngày. Thông thường chúng tôi xử lý một đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ. Tất cả các đơn đặt hàng cuối tuần, sẽ được gởi đồng loạt vào thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng hàng của bạn được vận chuyển kịp thời! Bạn sẽ được tự động thông báo qua E-mail khi chúng tôi chấp thuận và đồng ý đơn đặt hàng của khách hàng.

Hãy lưu lại e-mail nhận được (và thông tin vận chuyển) bởi vì trong trường hợp hàng đã đặt không đến trong vòng 4 tuần, bạn có thể gởi e-mail hoặc sử dụng dịch vụ khách hàng của chúng tôi và dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ lập tức khắc phục tình hình.

Tại Rxvietnamstore.com,  chúng tôi cam kết dịch vụ tin cậy và được bảo đảm khi qúy khách đặt hàng trong thời gian 28 ngày. Bảo đảm gởi hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi đảm bảo giao hàng 28 ngày, hoặc gởi lại sản phẩm mà không tính thêm phí cho bạn.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Returns Policy

You may return most new, unopened items within 7
days to avoid a 10% restocking fee. Shipping fees are not refundable. We'll pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within two weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Usually it takes no more than 4 weeks for your order to be delivered using AirMail.

Your order will be packaged discreetly for your privacy and protection.

All products at our site are available to be shipped - that means we have them in stock and can provide them to you immediately. All orders will be dispatched within 2 days. Usually we process an order within 24 hours. All weekend orders, will be batched on Monday. We make an efforts to ensure that your order is shipped promptly! You will be automatically notified via E-mail when we approve and ship your order.

Please save this e-mail (shipping receipt) because in the unlikely event that your order has not arrived within 4 weeks, you can reply to the e-mail or use our Customer Service link and our Customer Service Department will immediately rectify the situation.

At Rxvietnamstore.com, our commitment to reliable service is guaranteed when it comes to getting your order to you on time. Our 28 days shipping guarantee provides the assurance that your package will arrive when you expect it. We guarantee 28 days delivery, or re-shipment/re-delivery of the product at no additional charge to you.

If you have any questions or require further information please contact us.