Loading... Please wait...

Clinecid 300mg (Clindamycin)

Price:
$ 4.03
SKU:
CLIDAMYCIN 300
Vendor:
Brand:
Weight:
0.50 LBS
Shipping:
Calculated at checkout
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

 Thành phần: 
Clindamycin 300mg
Tác dụng:
Clindamycin có tác dụng chống lại những các vi khuẩn sau:
Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí gồm: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (dòng sinh và không sinh penicillinase), liên cầu (ngoại trừ S. faecalis), phế cầu.
Trực khuẩn Gram âm kỵ khí gồm: các loại Bacteroides (gồm nhóm B.fragilis, B. melaninogenicus), các loại Fusobacterium.
Trực khuẩn Gram dương kỵ khí, không sinh bào tử gồm: Propionibacterium, Eubacterium, các loại Actinomyces.
Cầu khuẩn Gram dương kỵ khí và vi hiếu khí, gồm: các loại Peptococcus, các loại Peptostreptococcus, liên cầu vì hiếu khí, các Clostridium
Chỉ định:
Clinecid hiệu quả trong điều trị những nhiễm khuẩn sau đây gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm:
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, gồm viêm amidan, viêm hầu họng, viêm xoang, viêm tai giữa và sốt tinh hồng nhiệt.
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, gồm: viêm phế quản, viêm phổi, mủ màng phổi và áp-xe phổi.
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm, gồm: trứng cá, nhọt đinh, viêm mô tế bào, chốc, áp-xe và nhiễm khuẩn vết thương đặc biệt nhiễm khuẩn da và mô mềm gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm như viêm quầng và viêm quanh móng.
- Nhiễm khuẩn xương và khớp bao gồm viêm xương khớp và viêm khớp nhiễm trùng.
- Nhiễm khuẩn phụ khoa bao gồm viên nội mạc tử cung, viêm mô tế bào, nhiễm khuẩn túi cùng, áp-xe vòi-buồng trứng, viêm mạc treo buồng trứng và nhiễm khuẩn vùng chậu khi cho cùng với một kháng sinh có phổ Gram âm.
- Nhiễm khuẩn trong bụng, bao gồm: viêm phúc mạc và áp-xe trong ổ bụng khi cho phối hợp với một kháng sinh có phổ kháng khuẩn Gram âm hiếu khí.
- Nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc.
- Nhiễm khuẩn răng như áp-xe nha chu và viêm nha chu.
- Viêm não do Toxoplasma ở bệnh nhân AIDS: phối hợp với pyrimethamine.
- Viêm phổi do Pneumocytis carinii ở bệnh nhân AIDS,
Liều dùng:
Liều lượng tuỳ thuộc vào độ nặng của bệnh, tình trạng của bệnh nhân và tính nhạy cảm của tác nhân gây bệnh.
Người lớn:
600-1800 mg/ngày, chia 3 hay 4 lần.
Trẻ em trên 1 tháng tuổi:
- 8-25 mg/kg/ngày chia 3 hay 4 lần.
Trường hợp nhiễm liên cầu tiêu huyết bêta, điều trị liên tục tối thiểu 10 ngày.
- Viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis: uống 450mg Clinecid x 4 lần/ ngày x 10-14 ngày.
- Viêm não do Toxoplasma ở bệnh nhân AIDS: 600-1200 mg mỗi 6 giờ trong 2 tuần sau đó uống 300-600mg mỗi 6 giờ.
Tác dụng không mong muốn:
Đường tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy, viêm kết tràng giả mạc.
Phản ứng quá mẫn: Ban dát sẩn, nổi mề đay. 
Da niêm: Ngứa, viêm âm đạo.
Chống chỉ định:
Mẫn cảm với thành phần của thuốc hoặc có tiền sử mẫn cảm với lincomycin.
Thận trọng:
Phụ nữ có thai và cho con bú.
Tương tác thuốc:
Clarithromycin đối kháng tác dụng với erythromycin.
Trình bày:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
Ingredients:
Clindamycin 300mg
Actions:
Clindamycin are effective against bacteria but the following:
Effectiveness when Gram-positive cocci include: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (penicillinase-line students and not students), related questions (except S. faecalis), approved the sentence.
Gram-negative bacilli when plunger include: Bacteroides types (including B.fragilis group, B. melaninogenicus), other types of Fusobacterium.
Gram-positive bacilli anaerobic, not born stomach include: Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces types.
Gram-positive cocci and anaerobic micro-aerobic include: types of Peptococcus, Peptostreptococcus types, understand the joint statement, the Clostridium
Specify:
Clinecid effective in treating the following infection caused by susceptible bacteria:
- Upper respiratory tract infections, including tonsillitis, inflammation of the larynx, sinusitis, otitis and fever hip crystal temperature.
- Lower respiratory tract infections, including bronchitis, pneumonia, pleural pus and lung abscess.
- Soft tissue and skin infections, including acne, nail abscess, inflammatory tissue, moment, abscesses and wound infection especially skin and soft tissue infection caused by susceptible bacteria such as erysipelas and inflammation around hope.
- Bone and joint infection include inflammatory arthritis and osteoarthritis bone infection.
- Gynecological infection include members endometrium, tissue inflammation, infection pocket also, ap-car-elephant ovaries, inflammation of the membrane suspension ovaries and pelvic infection when antibiotics along with a general Gram.
- Stomach infections, including: peritonitis and intra-abdominal abscess when combined with a common antibacterial antibiotics effective in Gram-negative.
- Septicemia and endocarditis.
- Tooth infection such as periodontal abscesses and periodontal inflammation.
- By Toxoplasma encephalitis in AIDS patients: combination with pyrimethamine.
- Pneumocytis carinii pneumonia in AIDS patients,
Dosage:
Dosage depends on severity of illness, patient status and susceptibility to infectious agents.
Adult:
600-1800 mg / day, divided into 3 or 4 times.
On a month-old child:
- 8-25 mg / kg / day divided into 3 or 4 times.
WC cases associated beta blood, treating at least 10 consecutive days.
- Cervicitis caused by Chlamydia trachomatis: Clinecid drank 450mg x 4 times / day x 10-14 days.
- By Toxoplasma encephalitis in patients with AIDS: 600-1200 mg every 6 hours in two weeks and then drank 300-600mg every 6 hours.
Side effects:
Gastrointestinal: abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea, colitis fake desert.
Hypersensitivity reactions: the forthcoming, urticaria.
Listed Skin: Itching, inflamed vagina.
Contraindications:
Hypersensitivity to the drug component or a history of hypersensitivity to lincomycin.
Caution:
Pregnant women and breastfeeding.
Drug Interactions:
Effect of clarithromycin resistance with erythromycin.
Presentation:
Box of 10 blisters x 10 capsules.


Find Similar Products by Category


Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Clinecid 300mg (Clindamycin) to your wish list.

You Recently Viewed...