Loading... Please wait...

Doxycyclin 100mg (Doxycycline)

RRP:
$ 2.22
Your Price:
$ 0.99 (You save $ 1.23)
SKU:
DOXYCYCLINE_100
Vendor:
Brand:
Weight:
0.50 LBS
Shipping:
Calculated at checkout
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

Thành phần:  Doxycycline  100mg
Tác dụng:
Doxycycline là một kháng sinh phổ rộng tác động lên nhiều vi khuẩn Gram âm và Gram dương. Tác động kháng khuẩn của doxycyline là ức chế sự tổng hợp protein.
Chỉ định: 
Viêm phổi: Viêm phổi đơn hay đa thùy do các chủng nhạy cảm của Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, H. influenzae và Klebsiella pneumoniae.
Các nhiễm khuẩn đường hô hấp khác: Viêm họng, viêm amiđan, viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản do các chủng nhạy cảm của Streptococcus tán huyết bêta, Staphylococcus, Pneumococcus, và H. influenzae.
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: viêm thận-bể thận, viêm bàng quan, viêm niệu đạo, viêm niệu đạo lậu do các chủng vi khuẩn nhạy cảm nhóm Klebsiella-aerobacter, E. coli, Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus và Neisseria gonorrhoeae.
Ở bệnh nhân trưởng thành bị viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung và viêm âm đạo do Chlamydia trachomatis và/hoặc Ureaplasma urealyticum.  
Nhiễm khuẩn da và mô mềm: Chốc lở, mụn nhọt, viêm mô tế bào, áp-xe, nhiễm khuẩn vết thương, viêm quanh móng do các chủng nhạy cảm Staphylococcus aureus và albus, Streptococcus, E. coli và nhóm Klebsiella-aerobacter.
Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa: do các chủng nhạy cảm của Shigella, Salmonella và E. coli.
Liều dùng, cách dùng:
Liều tấn công duy nhất 200 mg vào ngày điều trị thứ nhất sau đó là liều duy trì 100 mg mỗi ngày một lần vào cùng một thời điểm trong ngày.
Do sự hấp thu không bị ảnh hưởng bởi thức ăn hay sữa, nên dùng doxycyclin trong hay sau bữa ăn để giảm khả năng gây kích ứng dạ dày. Các chế phẩm kháng acid và sắt làm giảm hấp thu và không nên dùng đồng thời với thuốc uống doxycycline.
Nên dùng viên nén và viên nang doxycyclin với nhiều nước ở tư thế đứng hay ngồi thẳng để giảm bớt nguy cơ tổn thương thực quản.
Khi dùng trong các nhiễm trùng Streptococcus, nên điều trị 10 ngày để phòng ngừa sốt thấp khớp hay viêm thận-tiểu cầu.
Đối với điều trị nhiễm lậu cấp, liều khuyến cáo là 200 mg lúc bắt đầu và 100 mg vào buổi tối trước khi ngủ vào ngày đầu tiên, sau đó là 100 mg mỗi ngày hai lần trong 3 ngày.
Đối với điều trị nhiễm trùng niệu đạo không gây biến chứng, nhiễm trùng bên trong cổ tử cung hay âm đạo ở người lớn có liên quan đến Chlamydia trachomatis và Ureaplasma urealyticum: liều dùng là 100 mg theo đường uống, hai lần một ngày, tối thiểu 10 ngày.
Không cần phải thay đổi phác đồ điều trị ở bệnh nhân suy thận.
Tác dụng không mong muốn: 
Biến màu răng và xương, gây còi xương chậm lớn ở trẻ em.
Buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy cũng như viêm lưỡi, viêm miệng và viêm trực tràng.  
Tăng SGOT hay SGPT, thiếu máu, giảm bạch cầu trung tính, tăng bạch cầu ưa eosine, giảm bạch cầu hay gia tăng BUN.
Chống chỉ định: 
Tiền sử mẫn cảm với tetracycline.
Thận trọng: 
Doxycyclin có thể tạo một phức chất calcium bền vững trong mô có bản chất xương dù in vitro doxycycline gắn kết với calcium yếu hơn so với các tetracycline khác. Sử dụng trong thai kỳ, ở trẻ em < 15 tuổi gây biến màu răng hoặc còi xương ở thai nhi, ở trẻ em.
Bệnh nhân suy gan, suy thận.
Trình bày: 
Hộp 50 vỉ x 10 viên nén.
Ingredients:  Doxycycline 100mg
Actions:
Doxycycline is a broad-spectrum antibiotics affect many Gram-negative and gram-positive. The impact of antimicrobial doxycyline la protein synthesis inhibitor.
Specify:
Pneumonia: pneumonia caused by single or multi-joint fishery sensitive pneumococci, Streptococcus, Staphylococcus, H. influenzae and Klebsiella pneumoniae.
Respiratory infections other: pharyngitis, tonsillitis, sinusitis, otitis media, bronchitis due to joint sensitivity of beta-hemolytic Streptococcus, Staphylococcus, pneumococci, and H. influenzae.
Urinary tract infection: Friend-nephritis, the inflammatory state, urethritis, urethritis contraband by sensitive strains of Klebsiella group-aerobacter, E. coli, Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus and Neisseria gonorrhoeae.
Grown in patients with acute urethritis, cervicitis and vaginitis caused by Chlamydia trachomatis and / or Ureaplasma urealyticum. 
Skin and soft tissue infections: impetigo, pimples, inflamed tissue, abscess, wound infection, inflammation around the joint forward sensitive Staphylococcus aureus and albus, Streptococcus, E. coli and Klebsiella-aerobacter group.
The digestive tract infections: the joint sensitive Shigella, Salmonella and E. coli.
Dosage:
Liao attacked only 200 mg of the First days of treatment and then maintenance dose is 100 mg once a day at the same time of day.
By absorption is not affected by food or milk, should doxycyclin in solution or after meals to reduce the ability to cause stomach irritation. Khang preparations reduce acid and iron absorption and should not be used simultaneously with oral doxycycline.
Should use doxycyclin tablets and capsules with many countries in standing or sitting up to reduce the risk of damage the esophagus.
When used in Streptococcus infection, 10 treatment should immediately take to prevent rheumatic fever or nephritis-profile questions.
For treatment of illegal supply, recommended dose is 200 mg and 100 mg at start the evening before falling asleep on the first day, then 100 mg twice daily for 3 days.
For urethral infections do not cause complications, infections in the cervix or vagina in adults associated with Chlamydia trachomatis and Ureaplasma urealyticum: 100 mg dosage is oral, twice a day, At least 10 days.
No need to change treatment guidelines in patients with renal impairment.
Possible side effects:
Discolored teeth and bones, causing huge late rickets in children.
Nausea, vomiting and diarrhea as well as tongue inflammation, acute inflammation of mouth and rectum. 
SGOT or SGPT increased, anemia, decreased neutrophils, leukocytosis Popular eosine, leukopenia, or increased BUN.
Contraindications:
History of tetracycline-sensitive.
Caution:
Doxycyclin can create a sustainable complexes calcium in bone tissue in nature tourism in vitro calcium requirements associated with doxycycline than with other tetracyclines. Use in pregnancy, in children <15 years old cause tooth discoloration or stunting in the fetus, in children.
Patients with liver failure, kidney failure.
Presentation:
Box of 50 blisters x 10
tablets.Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Doxycyclin 100mg (Doxycycline) to your wish list.

Related Products

You Recently Viewed...