Loading... Please wait...

Entecavir STADA 0.5mg (Entecavir)

RRP:
$ 79.59
Your Price:
$ 69.96 (You save $ 9.63)
SKU:
ENTECAVIR .5
Weight:
0.50 LBS
Shipping:
Calculated at checkout
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

Mô tả: Entecavir STADA® 0,5mg (10 viên/tablets $69.96)
Specification: Vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ.
Gradient: Mỗi viên bao phim chứa:
Entecavir (monohydrat)............. 0,5 mg
Tá dược vừa đủ.......................... 1 viên
Indications:
Điều trị chứng nhiễm virus viêm gan B mạn tính ở người lớn có bằng chứng về hoạt động sao chép của virus và hoặc là có sự tăng cao kéo dài các aminotransferase trong huyết thanh (ALT hay AST) hoặc có bệnh dạng hoạt động về mô.
Contraindications:
Bệnh nhân quá mẫn cảm với entecavir hay với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Dosage:
Entecavir STADA® 0,5 mg được dùng khi bụng đói (ít nhất là 2 giờ sau khi ăn và 2 giờ trước bữa ăn kế tiếp).
- Liều khuyến cáo của entecavir cho người lớn và trẻ vị thành niên từ 16 tuổi trở lên bị nhiễm virus viêm gan B mạn tính và chưa dùng nucleosid: 0,5 mg x 1 lần/ngày.
- Liều khuyến cáo của entecavir cho người lớn và trẻ vị thành niên (³ 16 tuổi) có tiền sử nhiễm virus viêm gan B huyết trong khi dùng lamivudin hoặc có đột biến kháng thuốc lamivudin: 1 mg x 1 lần/ngày.
- Bệnh nhân suy thận:
Độ thanh lọc creatinin Liều thường dùng Đề kháng lamivudin
≥ 50 ml/phút 0,5 mg x 1 lần/ ngày 1 mg x 1 lần/ ngày
30 - < 50 ml/phút 0,25 mg x 1 lần/ ngày 0,5 mg x 1 lần/ ngày
10 - < 30 ml/phút 0,15 mg x 1 lần/ ngày 0,3 mg x 1 lần/ ngày
< 10 ml/phút * 0,05 mg x 1 lần/ ngày 0,1 mg x 1 lần/ ngày
* Thẩm tách máu (dùng thuốc sau lọc máu) hoặc thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú (CAPD)
- Suy gan:
Không cần phải điều chỉnh liều với bệnh nhân bị suy gan.
Shelf- Life:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

rx.gifOnly Available By Prescription

Medicine name: STADA® Entecavir 0.5 mg 

(10 viên/tablets $69.96)
Specification: Blister of 10 tablets. Box of 3 strips.
Gradient: Each film coated tablet contains:
Entecavir (Monohydrate )................ 0.5 mg
Excipients ...................................... 1 tablet
Indications: Treatment of hepatitis B virus infection in adults with chronic evidence of active viral replication and either there is a prolonged increase of serum aminotransferase (ALT or AST) or active disease of tissue.
Contraindications: Patients with known hypersensitivity to entecavir or any component of the drug.
Dosage: 0.5 mg entecavir Stada ® is used on an empty stomach (at least 2 hours after eating and 2 hours before the next meal).
- The recommended dose of entecavir for adults and minors aged 16 and older are infected with chronic hepatitis B virus and may be used nucleosid: 0.5 x 1 mg twice daily.
- The recommended dose of entecavir for adults and adolescents (³ 16 years) with a history of hepatitis B virus-infected blood while taking lamivudine or lamivudine resistance mutations: 1 x 1 mg twice daily.
- Patients with kidney failure:
Creatinine clearance usual dose lamivudine resistance
≥ 50 ml / min 0.5 x 1 mg once daily for 1 x 1 mg once daily
30 - <50 ml/min 0.25 x 1 mg once daily 0.5 mg x 1 time per day
10 - <30 ml/min 0.15 x 1 mg once daily 0.3 mg x 1 time per day
<10 ml/min * 1 was 0.05 mg/day and 0.1 mg x 1 time per day
* Hemodialysis (medicine following dialysis) or peritoneal dialysis continuous outpatient (CAPD)
- Liver failure:
No need to adjust the dose for patients with liver failure.
Shelf-Life: 24 months from date of manufacture.


Warranty Information

Only Available By Prescription

Find Similar Products by Category


Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Entecavir STADA 0.5mg (Entecavir) to your wish list.

Related Products

You Recently Viewed...