Loading... Please wait...

Griseofulvin 500mg

Price:
Please call
SKU:
GRISEOFULVIN_500
Vendor:
Brand:
Weight:
0.50 LBS
Bookmark and Share


Product Description

MÔ TẢ
Thành phần: Griseofulvin.... 500mg
Chỉ định:
Điều trị các bệnh nấm da, tóc và móng (Bao gồm : nấm da thân, nấm da chân, nấm da đùi, nấm râu, nấm da đầu, nấm móng do các loài Trichophyton, Microsporum hoặc Epidermophyton nhạy cảm gây ra). 

Griseofulvin là một thuốc chống nấm.
Griseofulvin được sử dụng để điều trị nhiễm nấm.
Chỉ dẫn bao gồm:
Ben capitis (bịnh ghe của da đầu)
Ben corporis (bịnh ghe của cơ thể)
Ben pedis (vận động viên của chân)
Ben unguium (onychomycosis; bịnh ghe của móng tay)
Ben cruris (bịnh ghe của đùi)
Ben barbae (của thợ cắt tóc ngứa)
Kiến nghị
Theo các hướng dẫn sử dụng thuốc này được cung cấp bởi bác sĩ. Hãy d
ùng Griseofulvin theo chỉ dẫn.
Các liều thông thường dành cho người lớn được đề nghị cho corporis ben, cruris ben, và capitis ben là 500 mg / ngày.
Đối với nhiễm nấm như pedis ben và unguium ben được khó khăn hơn để tiêu diệt, một liều hàng ngày của 1 gram được khuyến khích.
Liều dùng thông thường có hiệu quả cho trẻ em là khoảng 5 mg cho mỗi pound trọng lượng cơ thể hàng ngày.
Biện pháp phòng ngừa
Báo cho bác sĩ trước khi uống Griseofulvin, nếu:
bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc;
bạn có bất kỳ điều kiện y tế nghiêm trọng;
bạn đang mang thai hoặc cho con bú.

rx.gifOnly Available By Prescription
 
Ingredients
Active ingredient: griseofulvin ... 500mg 
Griseofulvin is an antifungal drug.
Griseofulvin is used for the treatment of fungal infections.

Indications include:

Tinea capitis (ringworm of the scalp)

Tinea corporis (ringworm of the body)
Tinea pedis (athlete's foot)
Tinea unguium (onychomycosis; ringworm of the nails)
Tinea cruris (ringworm of the thigh)
Tinea barbae (barber's itch)

Recommendations
Follow the directions for using this medicine provided by your doctor. Take Griseofulvin exactly as directed.
The usual recommended adult dose for tinea corporis, tinea cruris, and tinea capitis is 500 mg daily.

For fungus infections such as tinea pedis and tinea unguium which are more difficult to eradicate, a daily dose of 1 gram is recommended.

The usual effective dosage for children is about 5 mg per pound of body weight daily.

Precautions
Tell your doctor before taking Griseofulvin, if:
you are allergic to any medicines;

you have any serious medical conditions;
you are pregnant or breast-feeding.


 

Warranty Information

Only Available By Prescription

Find Similar Products by Category


Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Griseofulvin 500mg to your wish list.

Related Products

You Recently Viewed...