Loading... Please wait...

Nicerol 2.5mg (Nitroglycerin)

Price:
Call Us
SKU:
NITROGLYCERIN 2.5
Vendor:
Brand:
Weight:
0.50 LBS
Bookmark and Share


Product Description

MÔ TẢ

THÀNH PHẦN:
 Nitroglycerin pellets tương ứng với 2.5 mg Nitroglycerin.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang. Hộp 4 vỉ X 15 viên
CHỈ ĐỊNH:
-Phòng cơn đau thắt ngực.
-Điều trị suy tim sung huyết (phối hợp với các thuốc khác).
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
-Phòng cơn đau thắt ngực: uống 2 viên/ngày.
-Điều trị suy tim sung huyết phối hợp với các thuốc khác: uống 2 viên/ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-Huyết áp thấp, truỵ tim mạch.
-Thiếu máu nặng.
-Tăng áp lực nội sọ do chấn thương đầu hoặc xuất huyết não.
-Nhồi máu cơ tim thất phải.
-Hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn.
-Viêm màng ngoài tim co thắt.
-Dị ứng với các nitrat hữu cơ.
-Glôcôm góc đóng.
DƯỢC LỰC HỌC:
-Nitroglycerin là một nitrat hữu cơ, khi vào trong cơ thể được chuyển hoá thành gốc oxyd nitric (NO) nhờ glutathion - S - reductase và cystein; NO kết hợp với nhóm thiol thành nitrosothiol, chất này hoạt hoá guanylat cyclase để chuyển guanosin triphosphat thành guanosin 3’5’ monophosphat vòng làm cho myosin trong các sợi cơ thành mạch không được hoạt hoá, không có khả năng kết hợp với actin nên làm giãn mạch. 
-Thuốc tác động chủ yếu trên hệ tĩnh mạch, với liều cao làm giãn các động mạch và tiểu động mạch Giãn hệ tĩnh mạch làm cho ứ đọng máu ở ngoại vi và trong các phủ tạng, giảm lượng máu về tim (giảm tiền gánh), hậu quả là giảm áp lực trong các buồng tim. Giãn nhẹ các tiểu động mạch dẫn đến giảm sức cản ngoại vi và áp lực tâm thất trái trong thời gian tâm thu hậu quả là làm giảm nhu cầu oxygen trong cơ tim (giảm hậu gánh). Liều cao làm giảm huyết áp nhất là huyết áp tâm thu. Các nitrat còn có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu.
-Trong suy tim, các nitrat do làm giảm lượng máu về tim đã cải thiện tiền gánh, làm giảm áp lực tâm thất phải và áp lực tuần hoàn phổi, như vậy làm giảm các dấu hiệu ứ máu; với điều kiện thích hợp, thuốc lại làm giảm hậu gánh, tạo điều kiện cho tim tống máu tốt hơn, tăng thể tích tâm thu và cung lượng tim.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Nitroglycerin ít có hiệu lực khi uống do bị thuỷ phân ở dạ dày và bị thoái giáng mạnh khi qua gan. Ở dạng thuốc uống giải phóng kéo dài lượng thuốc nhiều hơn để bảo hoà chuyển hoá ở gan, bảo đảm nồng độ có hiệu lực trong huyết tương. Thuốc có tác dụng sau 20 - 45 phút, kéo dài 7 giờ.
 
rx.gifOnly Available By Prescription
 Description
Nitroglycerin relaxes the vascular smooth muscle. Although the precise details remain unclear, the direct effect on vascular smooth muscle appears to be the result of liberation of free radicals of nitric oxide (NO) which activates guanylate cyclase, resulting in increased synthesis of cyclic GMP. It is possible that NO combines with sulfhydryl groups in the endothelium and produces S-nitrosothiols that stimulate guanylate cyclase production. This is enhanced by N-acetylcysteine, which provides a source of sulfhydryl groups. Cyclic GMP reduces stored calcium and thus interferes with calcium-activated smooth muscle contraction.
Indications
Nitroglycerin is used for the prophylaxis and long term management of angina pectoris, heart failure and myocardial infarction.
Dosage and Administration 
The dosage is determined on the basis of individual requirement depending on the severity of the disease, response to Nitroglycerol and development of side effects. The usual daily dose is initially 1 tablet twice daily. The dose may be gradually increased to 2-3 tablets twice daily.
Side Effects
Headache, flushing, dizziness, postural hypotension, and tachycardia may occur.
Contraindications
1. Hypersensitivity to nitrates
2. Obstructive hypertrophic cardiomyopathy
3. Low cardiac output secondary to hypovolemia
4. Inferior myocardial infarction with right ventricular involvement
5. Raised intracranial pressure
6. Cardiac tamponade
7. Mitral valve prolapse
8. Glaucoma
Drug Interactions 
Pharmacodynamic interactions: Orthostatic hypotension may occur with the combined use of calcium channel blockers, antihypertensive agents, Phenothiazine, and tricyclic antidepressants. Use of alcohol with Nitroglycerin may produce severe hypotension and collapse. Pharmacokinetic interactions: Oral Nitroglycerin may enhance the bioavailability of Dihydroergotamine.
Precautions
Nitroglycerin should not be used in patients with severe hypotension, hypovolemia, marked anemia, heart failure due to obstruction (including constrictive pericarditis), or raised intracranial pressure due to head trauma or cerebral hemorrhage. It should be used with caution in patients with severely impaired renal or hepatic function, hypothyroidism, malnutrition, or hypothermia. Neonates: Safety and efficacy for use in infants and children have not been established. Nursing mother: Safety and efficacy for use in nursing mother has not been established. Pregnant women: Safety for use during pregnancy has not been established. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus.
Overdosage
Overdose symptoms include hypotension, tachycardia, warm flushed skin, headache, palpitations, syncope, and increased intracranial pressure with confusion and neurologic deficits. Induce emesis or perform gastric lavage followed by charcoal administration if nitrates were ingested. Hypotension is managed by elevating the legs and administration of intravenous fluids. Epinephrine and related beta-adrenoceptor agonists should be avoided.
Pharmaceutical Precautions
Store in a cool dry place protected from light. Keep out of reach of children.
Commercial Pack 
Each box contains 4x15 tablets in Alu-Alu blister pack & each sustained release tablet contains Diluted Nitroglycerin USP equivalent to 2.5 mg Nitroglycerin.

Warranty Information

Only Available By Prescription

Find Similar Products by Category


Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Nicerol 2.5mg (Nitroglycerin) to your wish list.

You Recently Viewed...