Loading... Please wait...

Tenofovir 300mg

Price:
Please send email
SKU:
TENOFOVIR
Vendor:
Brand:
Weight:
0.50 LBS
Bookmark and Share


Product Description

 Thuốc mới kháng Virus HIV-týp 1 có tên là TENOFOVIR.
TENOFOVIR được dùng phối hợp với các thuốc kháng retrovirus khác (antiretrovirus, ARV) để điều trị nhiễm HIV – týp 1 (HIV-1) ở người lớn. Sự kết hợp này còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh  do nhiễm HIV (như nhiễm trùng, ung thư). Đây là loại thuốc cung cấp cho chương trình Quốc gia phòng chống HIV-AIDS

Tại sao uống thuốc này?
Tenofovir được sử dụng kết hợp với các thuốc khác để điều trị kháng virus virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) ở những bệnh nhân có hội chứng suy giảm miễn dịch thu được (AIDS). Tenofovir là trong một lớp học của các thuốc kháng vi-rút được gọi là chất ức chế sao chép ngược. Nó hoạt động bằng cách làm chậm sự lây lan của HIV trong cơ thể. Tenofovir không phải là chữa bệnh và có thể giảm số bệnh liên quan đến HIV. Tenofovir không ngăn lây lan của HIV cho người khác.
Thuốc này nên được sử dụng?
Tenofovir đến như là một viên thuốc để uống. Nó thường được thực hiện một lần một ngày với bữa ăn. Theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc một cách cẩn thận, và hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. Hãy tenofovir chính xác theo chỉ dẫn. Không dùng nhiều hay ít của nó hoặc mang nó thường xuyên hơn quy định của bác sĩ.
Tiếp tục để có tenofovir ngay cả khi bạn cảm thấy tốt. Không ngừng dùng tenofovir mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.
Các ứng dụng khác của thuốc này
thuốc này có thể được quy định cho sử dụng khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.
Điều gì đặc biệt đề phòng tôi nên làm theo?
Trước khi u
ống tenofovir,
    
* Nói cho bác sĩ và dược sĩ của bạn nếu bạn bị dị ứng với tenofovir hoặc bất kỳ loại thuốc khác.
    
* Nói cho bác sĩ và dược sĩ nh
ững thuốc đang uống như, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng, và các sản phẩm thảo dược những gì đang dùng. Hãy thông báo các sau: thuốc kháng virus như acyclovir (Zovirax), cidofovir (Vistide), ganciclovir (Cytovene, Vitasert), valacyclovir (Valtrex), và valganciclovir (Valcyte); aspirin và các thuốc kháng viêm không steroid khác (NSAID) chẳng hạn như indomethacin (Indocin), didanosine (Videx); thuốc lợi tiểu ('nước thuốc'); penicillin (Bút Vee K, Veetids, những người khác) và probenecid (Benemid). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều thuốc của bạn hoặc màn hình bạn cẩn thận cho tác dụng phụ.
    
* Nếu bạn đang dùng didanosine (Videx), mang nó 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau khi tenofovir.
    
* Ngoài các điều kiện được liệt kê trong phần Chú ý quan trọng, hãy nói cho bác sĩ nếu bạn có hoặc đã từng có bệnh thận.
    
* Nói với bác sĩ nếu bạn đang mang thai, dự định có thai, hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong khi dùng tenofovir, gọi bác sĩ của bạn. Bạn không nên cho con bú trong khi dùng tenofovir.
    
* Bạn cần phải nhận thức rằng mỡ cơ thể của bạn có thể làm tăng hoặc di chuyển đến các khu vực khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như ngực và lưng của bạn.
Tôi chỉ dẫn đặc biệt chế độ ăn uống gì nên làm theo?
Trừ khi bác sĩ nói với bạn khác, tiếp tục chế độ ăn uống bình thường.
Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều?
Dùng liều đó ngay khi bạn nhớ nó. Tuy nhiên, nếu nó gần như là thời gian cho các liều kế tiếp, bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch trình thường xuyên dùng thuốc của bạn. Đừng uống gấp đôi liều để bù đắp cho một một bỏ lỡ.
Điều gì tác dụng phụ có thể gây ra thuốc này?
Tenofovir có thể gây ra tác dụng phụ. Báo cho bác sĩ nếu có những triệu chứng này là nghiêm trọng hoặc không đi xa:
    * Đau bụng
    
* Tiêu chảy
    * Ói mửa
    
* Khí
    * Mất ngon
Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ của những người được liệt kê trong phần CẢNH BÁO QUAN TRỌNG, gọi bác sĩ ngay lập tức.
Tenofovir có thể gây ra tác dụng phụ khác. Gọi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường trong khi dùng thuốc này.
Những điều kiện lưu trữ là cần thiết cho thuốc này?
Giữ thuốc trong các thùng chứa nó bước vào, đậy kín, và ngoài tầm với của trẻ em. Lưu trữ nó ở nhiệt độ phòng và tránh xa nhiệt dư và độ ẩm (không phải trong phòng tắm). Vứt bỏ bất kỳ loại thuốc đó là lỗi thời hoặc không còn cần thiết. Nói chuyện với dược sĩ của bạn về việc xử lý phù hợp các thuốc.
Trong trường hợp khẩn cấp / quá liều
Thông tin nào khác tôi nên biết?
Đừng để bất cứ ai khác uống thuốc. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về toa
thuốc của bạn.
Điều quan trọng là bạn giữ một danh sách tất cả các loại thuốc kê toa và thuốc không cần toa (over-the-counter-) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm như vitamin, khoáng chất, bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này với bạn mỗi khi bạn ghé thăm một bác sĩ hoặc nếu bạn được nhận vào bệnh viện. Đó cũng là thông tin quan trọng để thực hiện với bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Why is this medication prescribed?
Tenofovir is used in combination with other antiviral medications to treat human immunodeficiency virus (HIV) in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Tenofovir is in a class of antiviral medications called reverse transcriptase inhibitors. It works by slowing the spread of HIV in the body. Tenofovir is not a cure and may not decrease the number of HIV-related illnesses. Tenofovir does not prevent the spread of HIV to other people.
How should this medicine be used?
Tenofovir comes as a tablet to take by mouth. It is usually taken once a day with a meal. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Take tenofovir exactly as directed. Do not take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.
Continue to take tenofovir even if you feel well. Do not stop taking tenofovir without talking to your doctor.
Other uses for this medicine
This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.
What special precautions should I follow?
Before taking tenofovir,
    * tell your doctor and pharmacist if you are allergic to tenofovir or any other medications.
    * tell your doctor and pharmacist what prescription and nonprescription medications, vitamins, nutritional supplements, and herbal products you are taking. Be sure to mention any of the following: antiviral medications such as acyclovir (Zovirax), cidofovir (Vistide), ganciclovir (Cytovene, Vitasert), valacyclovir (Valtrex), and valganciclovir (Valcyte); aspirin and other nonsteroidal antiinflammatory medications (NSAIDs) such as indomethacin (Indocin); didanosine (Videx); diuretics ('water pills'); penicillin (Pen Vee K, Veetids, others); and probenecid (Benemid). Your doctor may need to change the doses of your medications or monitor you carefully for side effects.
    * if you are taking didanosine (Videx), take it 1 hour before or 2 hours after tenofovir.
    * in addition to the condition listed in the IMPORTANT WARNING section, tell your doctor if you have or have ever had kidney disease.
    * tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breast-feeding. If you become pregnant while taking tenofovir, call your doctor. You should not breastfeed while taking tenofovir.
    * you should be aware that your body fat may increase or move to different areas of your body, such as your breasts and your upper back.
What special dietary instructions should I follow?
Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.
What should I do if I forget a dose?
Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one.
What side effects can this medication cause?
Tenofovir may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are severe or do not go away:
    * upset stomach
    * diarrhea
    * vomiting
    * gas
    * loss of appetite
Some side effects can be serious. If you experience any of those listed in the IMPORTANT WARNING section, call your doctor immediately.
Tenofovir may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while taking this medication.
What storage conditions are needed for this medicine?
Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom). Throw away any medication that is outdated or no longer needed. Talk to your pharmacist about the proper disposal of your medication.
In case of emergency/overdose
What other information should I know?
Do not let anyone else take your medication. Ask your pharmacist any questions you have about refilling your prescription.
It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also important information to carry with you in case of emergencies.
 

Find Similar Products by Category


Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the Tenofovir 300mg to your wish list.

You Recently Viewed...