Loading... Please wait...

pms-Lansoprazol 30mg

Price:
$ 2.84
SKU:
Lansoprazol_30
Weight:
0.50 LBS
Shipping:
Calculated at checkout
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

MÔ TẢ   1 hộp = 30 Viên = $2.84

Thành phần:

Mỗi viên nang chứa:

- Lansoprazol         30 mg.

- Tá dược vừa đủ 1 viên nang.

Thông tin chi tiết:

Lansoprazol là chất ức chế bơm proton, có liên quan đến cấu trúc và dược lý với Omeprazol. Lansoprazol ức chế sự tiết acid dịch vị thông qua việc ức chế không thuận nghịch hệ thống enzym của H /K ATPase có trên bề mặt tế bào thành dạ dày.

Dược động học:

Lansoprazol được hấp thu nhanh sau khi uống, nồng độ tối đa đạt đến sau khoảng 1 giờ 30 phút. Khoảng 97% Lansoprazol gắn kết với protein huyết tương. Thời gian bán hủy trong huyết tương khoảng 1,4 giờ. Lansoprazol được đào thải hoàn toàn sau khi được biến đổi sinh học chủ yếu ở gan. Các sản phẩm chuyển hoá của Lansoprazol không có hoạt tính và độc tính, được đào thải chủ yếu ở mật. Sự thanh thải của Lansoprazol sẽ giảm ở người bệnh gan và người cao tuổi.

Chỉ định:

- Loét dạ dày - tá tràng tiến triển.

- Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản.

- Hội chứng Zollinger-Ellison.

- Loét dạ dày - tá tràng do nhiễm Helicobacter pylori.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Bệnh nhân bị loét dạ dày ác tính.

Tác dụnh không mong muốn:

- Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Các trường hợp rất hiếm gặp: nhức đầu, chóng mặt.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng- Cách dùng:

Uống nguyên viên thuốc trước bữa ăn, không cắn vỡ hoặc nhai viên nang.

- Loét tá tràng tiến triển: 30 mg / ngày trong 4 tuần.

- Loét dạ dày tiến triển: 30 mg / ngày trong 4 tuần, có thể uống tiếp trong 2 - 4 tuần nếu cần thiết.

- Viêm thực quản do trào ngược dạ dày - thực quản: 30 mg / ngày trong 4 tuần, có thể dùng tiếp thêm 4 tuần nếu cần.

Hội chứng Zollinger-Ellison:

- Khởi đầu 60 mg / ngày, sau đó tăng lên 90 mg x 2 lần / ngày. Thời gian điều trị tùy theo đáp ứng của bệnh nhân.

Loét dạ dày - tá tràng do nhiễm Helicobacter pylori: Phối hợp với hai loại kháng sinh:

- Lansoprazol 30 mg Clarithromycin 500 mg Amoxycillin 1 g, uống 2 lần / ngày trong 10 - 14 ngày

Đối với bệnh nhân suy gan và người cao tuổi uống tối đa 30 mg / ngày

Thận trọng:

- Giảm liều ở bệnh nhân suy gan.

- Trẻ em: hiệu lực và mức độ dung nạp thuốc chưa được khảo sát.

- Lansoprazol có thể tạo thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn trong dạ dày do làm giảm thể tích và tính acid của dịch vị.

Tương tác thuốc:

Thuốc băng dạ dày - ruột:

- Muối, oxyd, hydroxyd của Magnesi, Nhôm, Calci: Làm giảm sự hấp thu của Lansoprazol qua đường tiêu hoá. Nếu cần, uống các thuốc này cách xa nhau trên 2 giờ.

- Không nên dùng Lansoprazol cùng với các thuốc được chuyển hoá qua cytochrom P450.

- Sucralfat làm chậm và giảm hấp thu Lansoprazol.

- Lansoprazol làm giảm tác dụng của Ketoconazol, Itraconazol và các thuốc khác có sự hấp thu cần môi trường acid.

Trình bày:

- Hộp 1 vỉ x 10 viên nang.

- Tá dược vừa đủ 1 viên nang

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng

 1 box = 30 tablets = $2.84

DESCRIPTION 

Ingredients: Each capsule contains:

-30 mg Lansoprazol.

-Sufficient excipient 1

Details:

Pharmaceutical Lansoprazol is proton pump inhibitors, are related to the structure and pharmacological with Omeprazol. Lansoprazol inhibits the secretion of acid room through the inhibition of irreversible enzyme system of H/K ATPase has on the surface of cells into the stomach.

Pharmacokinetics:

Lansoprazol is fast absorbed after ingestion, the maximum concentration reached after about 1 hour 30 minutes. About 97% of the plasma protein binds Lansoprazol. Plasma half-life time of about 1.4 hours. Lansoprazol is eliminated entirely after a biological change primarily in the liver. The metabolic products of Lansoprazol no activity and toxicity of waste, mainly in the suite. The exhaust sound of Lansoprazol will decrease in liver disease and elderly people.

Specify:

-peptic ulcer-duodenal

progressed. -Inflammation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux-

. -Zollinger-Ellison ...

-Stomach ulcers caused by Helicobacter pylori infection duodenal-.

Contraindications:

-sensitivity to components of the drug

-Pregnant women and lactation.

-Patients with malignant gastric ulcer.

In-house analytical partners unwelcome:

-nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea. The case is very rare: headaches, dizziness.

Inform your doctor of these unwanted effects encountered when using drugs.

Dosage-usage:

raw Drinking the tablet before meals, do not break or chew the capsules. bite

-Duodenal ulcer evolution: 30 mg/day in 4 weeks.

-Gastric ulcer evolution: 30 mg/day for 4 weeks, can drink in 2-4 weeks if necessary.

-Inflammation of the esophagus caused by gastric-esophageal reflux: 30 mg/day for 4 weeks, can next add 4 weeks if required.

Zollinger-Ellison:

-start of 60 mg/day, then increased to 90 mg x 3 times a day. Duration of treatment depends on the patient's response to.

Stomach ulcers caused by Helicobacter pylori infection duodenal-: collaboration with two types of antibiotics:

-30 mg 500 mg Clarithromycin Lansoprazol Amoxycillin 1 g, drink 2 times a day for 10-14 days

for patients with liver failure and the elderly to drink up to 30 mg/day

Caution:

-dose Reduction in patients with impaired liver.

-Children: effect and drug tolerance levels not yet surveyed.

-Lansoprazol can facilitate the development of bacteria in the stomach due to reduce the volume of acid properties and room

Drug interactions: Drug

gastro-intestinal tapes:

-salt, oxyd, Magnesium, aluminium, Calcium's hydroxyd: reduces the absorption of digestive tract via the Lansoprazol. If needed, take the drugs away from each other on the two hour.

-Should not take Lansoprazol along with drug metabolism through the cytochrom P450.

Sucralfat-slow and steady absorption of Lansoprazol.

Lansoprazol-lowering effects of Ketoconazole, Itraconazol and other medications have the absorption acid environment needed.

Presentation:

-box of 10 blisters x 10

capsules. -Sufficient excipient 1 capsule

preserve:

cool dry place, avoid the light

 


Warranty Information

Only Available By Prescription

Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

United States USD
Viet Nam Vietnam

Add to Wish List

Click the button below to add the pms-Lansoprazol 30mg to your wish list.

You Recently Viewed...