Loading... Please wait...

TIPHARCO

img127.jpg

Văn phòng Công ty TIPHARCO

    Địa chỉ : 15 Đốc Binh Kiều, P.2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

    Điện thoại : 073.3871817 – 073.3881301 – 073.3872972

    Fax : 073.3885040

     * Hộp thư điện tử (email):
 
    Công ty: tipharco@vnn.vn

    Tổng Giám đốc: tonggd@tipharco.com.vn

    Phó Tổng Giám đốc: photgd@tipharco.com.vn

    Phòng Nhân sự - Hành chánh: nshc@tipharco.com.vn

    Phòng Kinh doanh: kinhdoanh@tipharco.com.vn

    Phòng Kế toán: ketoan@tipharco.com.vn

    Phòng Đảm bảo chất lượng: pqa@tipharco.com.vn

    Phòng Kiểm tra chất lượng: pqc@tipharco.com.vn

    Phòng Nghiên cứu & Phát triển: prd@tipharco.com.vn

  Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

    Địa chỉ : L3 - 134/1 Tô Hiến Thành P15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh.

    Điện thoại : 08.38644521

    Fax : 08.38644521

  Trung tâm mua bán thuốc TP. Mỹ Tho

    Địa chỉ : 04 Thủ Khoa Huân, P.1, TP.Mỹ Tho, TG

    Điện thoại : 073.3872381, 073.3881811

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Châu Thành

    Địa chỉ : ấp Cá, TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, TG

    Điện thoại : 073.3831288

  Trung tâm mua bán thuốc Huyện Tân Phước

    Địa chỉ : 26 Khu 1, TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước, TG

    Điện thoại : 073.3848139

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Cai Lậy

    Địa chỉ : 5/82 Đường 30/4, TT.Cai Lậy, H.Cai lậy, TG

    Điện thoại : 073.3918682

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Cái Bè

    Địa chỉ : 103 Trưng Nữ Vương, TT.Cái Bè, TG

    Điện thoại : 073.3824410

 Trung tâm mua bán thuốc An Hữu

    Địa chỉ : Ấp 1, xã An Thái Trung, Cái Bè, TG

    Điện thoại : 073.3817129

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Chợ Gạo

    Địa chỉ : 12 Ô2, Khu 3, TT. Chợ Gạo, TG

    Điện thoại : 073.3835221

 Trung tâm mua bán thuốc Thị xã Gò Công

    Địa chỉ : 88 Đường 862, P5, Thị xã Gò Công, TG

    Điện thoại : 073.3514430

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Gò Công Đông

    Địa chỉ : 862 TT. Tân Hòa, Gò Công Đông, TG

    Điện thoại : 073.3846162

 Trung tâm mua bán thuốc Huyện Gò Công Tây

    Địa chỉ : 34 Thiện Chí, TT.Vĩnh Bình, Gò Công Tây, TG

    Điện thoại : 073.3838352


Featured Products

Current Top Sellers